שולי בורנשטיין-וולף, הזדמנות שנייה, אוצר: עדי יקותיאלי, המרכז לחינוך סביבתי, חירייה  28.2.2023-2.12.2022

התערוכה "הזדמנות שנייה" של האמנית הרב-תחומית שולי בורנשטיין-וולף במרכז לחינוך סביבתי, חירייה, מעלה סוגות שונות שעניינן זיכרון אישי, משפחתי ומה בינו לבין זיכרון הקולקטיבי, מהו בית, ומהו אוסף והפעולות הנלוות לכך, תרבות הצריכה בעידן השפע, והמודעות הפוליטית והחברתית למיחזור הניכרת בעיקר בשני העשורים האחרונים. כולנו אוספים. אוספים זיכרונות, חפצים, יצירות אמנות, ממיינים, משמרים, משליכים. יש …

המשך לקרוא שולי בורנשטיין-וולף, הזדמנות שנייה, אוצר: עדי יקותיאלי, המרכז לחינוך סביבתי, חירייה  28.2.2023-2.12.2022