סוכָּר, אוצר גיל ריבה, קניון רמת אביב, קומת הכניסה, 23.9.2022-6.9.2022

סוכָּר (סֻכָּר) אותו חומר משכר וממכר מככב בתערוכה של גיל ריבה, העיתונאי ואיש הטלוויזיה ושרה שחק, צורפת ואמנית.

השניים יצרו מהלך מעניין של עשייה משותפת, שיש בו מן הניסוי והטעיה באשר להקפאה והנצחת רגעים העולים בזיכרוננו וזאת באמצעי עיצוב שונים. יציקות צבעוניות בחומרים שונים מתוך רצון לשמר זיכרון אישי, התרפקות על  זיכרונות וחוויות ילדות, בצד עיצוב בברזל והחלדתו, מהלך שיש בו מעין הדהוד ל"סכנה", סוכר כבעל השפעה לא חיובית בהכרח על הגוף.

העבודות מלוות בטקסטים בהם מספרות/ים עשרות כותבות/ים ויוצרות/ים על זיכרונות ילדות והקשרם לסוכר ותוצריו – סוכריות תרנגול, פז, צמר גפן מתוק ועוד ועוד, וביניהם גם אנוכי. טקסטים אלה יופיעו בקטלוג המלווה את העבודות בחודש נובמבר בגלריה בתל אביב.