מיכל אורגיל/בארוד, לילית שמבון מצולות גלריה מאיה, קריית המלאכה, תל אביב, עד 5.6.2021

מיכל אורגיל לילית שמבון שתי תערוכות בגלריה מאיה, הנושאות לכאורה חותם דומה; צבעוניות עזה, אצל האחת, מיכל אורגיל, משיכות מכחול חומריות, דשנות, יצריות, "בקחנליה" של צבע. אצל השנייה, לילית שמבון, טביעת המכחול מתונה, תחומה, שטוחה לכאורה (לא בכל העבודות, היתה אחת שתעתעה בי מעט) ואפשר אף שכלתנית יותר. מיכל אורגיל מיכל אורגיל מיכל אורגיל והשכיל …

המשך לקרוא מיכל אורגיל/בארוד, לילית שמבון מצולות גלריה מאיה, קריית המלאכה, תל אביב, עד 5.6.2021